Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Τα προϊόντα που παράγουμε χαρακτηρίζονται πάντοτε από ποικιλία γεύσεων, καινοτομία, υψηλή θρεπτική αξία και άριστη ποιότητα. Η ικανοποίηση των πελατών μας, η ασφάλεια των εργαζομένων μας και ο σεβασμός για το περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, ολοκληρώνουν την πολιτική μας σε θέματα ποιότητας.

Στη BONAVITA, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου για τα προϊόντα μας, τα οποία και αναβαθμίζουμε συνεχώς μέσω του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτουμε. Όλα τα προϊόντα μας πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, καθώς και οι ισχύουσες ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Η εταιρεία μας, εφαρμόζει σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ISO και είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων, BRC και IFS, που εγγυώνται την τυποποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

Επιπλέον, η παραγωγή και η εμπορία των βιολογικών προϊόντων μας, πραγματοποιείται βάσει όλων των απαραίτητων κανονισμών και διατάξεων.